Α.Σ.Ε.Π ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΟΔΑΓΩΓΙΚΑ - CDROM

 


      

 Διαδραστικό Λογισμικό για την προετοιμασία των υποψηφίων Εκπαιδευτικών για το Διαγωνισμό των Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και ειδικά για την θεματική ενότητα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ. Περιλαμβάνει πάνω από 1000 ερωτήσεις για το γνωστικό αντικείμενο «Γενική Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα». Προσομοιάζει τις πραγματικές εξετάσεις. Πολύτιμος βοηθός για την κατάκτηση πολύ καλής βαθμολογίας στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ.

INTELEARN
SDVDSVS
Σελ. 0
Διαθέσιμο
Τιμή :€ 34,00
 

Σχόλια

Εισάγετε το δικό σας σχόλιο.