Εκφωνητής+ CDRom

 


      Απαιτήσεις:Λειτουργικό σύστημα : Microsoft Windows 98/Me/NT/2000/XP -Ελάχιστη απαίτηση σε χωρητικότητα δίσκου : 70Mb -Ελάχιστη απαίτηση σε μνήμη : 64Mb

 Μετά τον Εκφωνητή, το πρώτο σύστημα σύνθεσης φωνής από κείμενο για την Ελληνική γλώσσα, ο Εκφωνητής+ αντιπροσωπεύει την νέα γενιά συστημάτων σύνθεσης που δημιούργησε το ΙΕΛ. Αποτελεί προϊόν πολυετούς ερευνητικής και αναπτυξιακής προσπάθειας του Ινστιτούτου. Ο Εκφωνητής+ περιέχει μια νέα μηχανή σύνθεσης, ό,τι πιο σύγχρονο στον τομέα αυτό, και μία πλήρως αναβαθμισμένη και εξελιγμένη διεπαφή με τον χρήστη. Ο Εκφωνητής+ μετατρέπει οποιοδήποτε Ελληνικό κείμενο σε υψηλής ποιότητας συνθετική φωνή. Χειρίζεται κατάλληλα αριθμούς, ημερομηνίες, ακρωνύμια, συντομογραφίες κ.λπ. Ένας αποδοτικός αλγόριθμος επιτονισμού αναθέτει αυτόματα κατάλληλη "μελωδία" και προσδίδει φυσικότητα στην συνθετική φωνή. Προσφέρει ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον και συνοδεύεται από δύο φωνές, μία ανδρική και μία γυναικεία. Ο Εκφωνητής+ απαλλάσσει τον χρήστη από την ανάγκη ανάγνωσης από την οθόνη κειμένων διαθέσιμων σε ηλεκτρονική μορφή ή περιεχομένων από ιστοσελίδες του διαδικτύου και αποτελεί ένα αναπόσπαστο εργαλείο διευκόλυνσης στο μοντέρνο γραφείο, στο σπίτι ή στο σχολείο. Επιπλέον, περιέχει τον Φωνητικό Βοηθό, ένα ανεκτίμητο βοήθημα για ηλικιωμένα άτομα αλλά και για άτομα με προβλήματα όρασης. Πρόκειται για ένα εργαλείο υποβοήθησης της διαδικασίας πληκτρολόγησης κειμένου στο Microsoft Word 2000/XP. Ο Φωνητικός Βοηθός "παρακολουθεί" την διαδικασία πληκτρολόγησης και εκφωνεί τις λέξεις και τις προτάσεις καθώς αυτές ολοκληρώνονται. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκφώνησης σημαντικών θέσεων του δρομέα στο κείμενο (π.χ. αρχή παραγράφου) καθώς και του κειμένου που επιλέγεται από τον χρήστη. Υποστηρίζεται και εκφώνηση γράμμα προς γράμμα.

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Διαθέσιμο
Τιμή :€ 59,00
 

Σχόλια

Εισάγετε το δικό σας σχόλιο.