:: Κατηγορίες
:: Οι συγγραφείς ...
... προτείνουν

Μίμης Ανδρουλάκης
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ
Θανάσης Χειμωνάς
Το σοφό παιδί
Αλέξης Σταμάτης
ΜΠΕΤΟΝ
Βαγγέλης Ραπτόπουλος
Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΠΙΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΑΣ
Αλέξης Σταμάτης
ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΟΦ ΤΟΜ.Α + B
Μίμης Ανδρουλάκης
ΑΜΛΕΤ
Μίμης Ανδρουλάκης
ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
Μίμης Ανδρουλάκης
ΤΟ ΨΑΡΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Αλέξης Σταμάτης
Σκότωσε ό,τι αγαπάς
Νίκος Δήμου
Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ

:: Αναζήτηση
ΤΙΤΛΟΣ


ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

:: NewsLetter
Εισαγωγή e-mail
για NewsLetter


:: Διαφημιστείτε σε εμάς
:: ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ

Στοιχεία δημοσιονομικού δικαίου - Ημ. Έκδοσης: 29/12/2014

 


      Κρατικός προϋπολογισμός - Ελεγκτικό Συνέδριο - Δημόσια Οικονομικά της Ε.Ε.

 Ο κύριος λόγος που επέβαλε την παρούσα, Ε έκδοση του συγγράμματος οφείλεται στο γεγονός ότι την προηγούμενη, Δ΄ έκδοση, ακολούθησαν δύο σημαντικά νομοθετήματα (Ν. 4055/2013 και Ν. 4129/2013) με τα οποία αντικαταστάθηκαν και εκσυγχρονίσθηκαν οι διατάξεις του δημοσιονομικού δικαίου της χώρας μας που είχαν ως αντικείμενο τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ειδικά με το Νόμο 4129/2013 συγκεντρώθηκαν σε ενιαίο κώδικα οι μέχρι τότε ισχύουσες διάσπαρτες διατάξεις της νομοθεσίας περί Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και οι θέσεις της νομολογίας του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τα Τμήματα και την Ολομέλειά του. Όπως αποτυπώνεται με έμφαση στα οικεία μέρη της μελέτης, βασικός πυλώνας τη νέας νομοθετικής μεταρρύθμισης αποτέλεσε η υιοθέτηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που συνδέεται με τον έλεγχο απόδοσης των δημοσίων δαπανών . Όπως δε έχει υποστηριχθεί στην δημοσιονομική θεωρία και κριθεί από τα πορίσματα των διεθνών οργανισμών, όπως του ΟΟΣΑ και τους ΔΝΤ, με την υιοθέτηση της εν λόγω αρχής ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών παύει να είναι τυπικός έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας και μετατρέπεται σε ουσιαστικό έλεγχο απόδοσης, το δε αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται με την παράλληλη αύξηση της ευθύνης των δημοσίων οργάνων που διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα. Στο πλαίσιο της εν λόγω νομοθετικής μεταρρύθμισης εναρμονίσθηκαν επίσης οι διατάξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα περί Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362/1995 ) που είχαν ήδη σε σημαντικό βαθμό αντικατασταθεί και εκσυγχρονισθεί με το Ν.3871/2010. Με την παράλληλη ισχύ των δύο αυτών Κωδίκων ( ΚΕΣ και ΚΔΛ) αλληλοσυμπληρώνονται οι διατάξεις της δημοσιονομικής νομοθεσίας που έχουν ως κοινό αντικείμενο τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών, απλοποιούνται και καθίσταται πιο αποτελεσματικές οι διαδικασίες είσπραξης των δημοσίων εσόδων και καταβολής των δημοσίων δαπανών και γενικά ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την άσκηση από τους κρατικούς φορείς της νέας δημοσιονομικής διακυβέρνησης.

Σάκκουλας
Νικόλαος Ι. Μπάρμπας
Σελ. 446
Διαθέσιμο
Τιμή :€ 44,00
 

Σχόλια

Εισάγετε το δικό σας σχόλιο.