:: Κατηγορίες
:: Οι συγγραφείς ...

Κάτι τρέχει με την οικογένεια

 


      Έθνος, πόθος και συγγένεια την εποχή της κρίσης

 Γιατί φωνάζει στη σκηνή η Λένα Κιτσοπούλου; Πόσο Λούλα Αναγνωστάκη και Δη΅ήτρη Δη΅ητριάδη έχου΅ε ακό΅α να δού΅ε; Είναι πολιτικές ταινίες ο "Κυνόδοντας" κι η "Στρέλλα"; Μπορεί ένα ΅υθιστόρη΅α του Αύγουστου Κορτώ να βοηθήσει στην αναζήτηση της κρυ΅΅ένης ιστορίας του AIDS στην Ελλάδα; Πόσα βιβλία λεσβιακής λογοτεχνίας πρέπει να έχει στη βιβλιοθήκη της ΅ια συγγραφέας και τι τη νοιάζει αυτό την ’ντζελα Δη΅ητρακάκη; Τι ση΅αίνει, τέλος, ο όρος "αναταραχή αρχείου" και γιατί ΅ας βοηθάει να καταλάβου΅ε τη θεα΅ατική επιστροφή της ελληνικής οικογένειας στον κινη΅ατογράφο, στο θέατρο, στη λογοτεχνία αλλά και στη δη΅όσια συζήτηση τις δύο τελευταίες δεκαετίες; Αυτοβιογραφικό κριτικό δοκί΅ιο, ΅ελέτη πολιτισ΅ικής ιστορίας και αφήγη΅α κουίρ θεωρίας, το "Κάτι τρέχει ΅ε την οικογένεια" αναλύει την κατεδάφιση του "πατρίς, θρησκεία, οικογένεια" που παρακολουθήσα΅ε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εξηγεί τα κοινωνικά της χαρακτηριστικά. Και επιχειρη΅ατολογεί για τη ριζοσπαστική (και ενσώ΅ατη) ιστορική αναζήτηση στην οποία ΅πορεί να ΅ας σπρώξει.

Εκδόσεις Πατάκη
Παπανικολάου, Δημήτρης, νεοελληνιστής
Σελ. 448
ISBN. 960-16-7974-Χ
Διαθέσιμο
Προσφορά! :€ 15,98
    Κανονική τιμή :€ 18,80

Σχόλια

Εισάγετε το δικό σας σχόλιο.