ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-CDROM

 


      

 Πολύχρωμα γραφικά, ήχος, κίνηση για την ευκολότερη και πληρέστερη κατανόηση της θεωρίας και της μεθοδολογίας. Αλυτες και λυμένες ασκήσεις για την τέλεια εμπέδωση των εννοιών και της θεωρίας. Δυνατότητα επιλογής εξάσκησης του παιδιού ανά τάξη ή ανά κεφάλαιο. Μετάβαση μεταξύ των κεφαλαίων με εύκολο και ευχάριστο τρόπο.

ΧΘΩΝ
Σελ. 0
Διαθέσιμο
Τιμή :€ 72,19
 

Σχόλια

Εισάγετε το δικό σας σχόλιο.